Algemeen

De website van Kat Design is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Kat Design streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Kat Design geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Beperkte aansprakelijkheid

De website van Kat Design is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Kat Design streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Kat Design geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kat Design en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ratio Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.